System Uzuzu

Je softwarovým produktem, jehož hlavním cílem je zpřístupnit libovolná podniková data kdykoliv a to včetně situací, kdy nejste připojeni k internetu. Pro přístup k datům dokonce nepotřebujete ani počítač či notebook, ale vystačíte si se svým telefonem či PDA vybaveným operačním systémem Windows Mobile. Data můžete pořizovat do svého smartphone, který máte u sebe, a až se s ním připojíte k internetu, stačí jen provedené úpravy uložit a data se synchronizují.

Systém je postaven jako modulární. To znamená, na stejném "jádře", stejných klientských aplikacích, stejných serverech můžete provozovat redakční systém, nebo restaurační systém, nebo oba a nebo něco úplně jiného. Stačí pouze nahrát požadované moduly a provozní prostředí zůstává stejné.

V současné době je k dispozici modul Uzuzu.WebBase (ideální pro jednoduché webové prezentace) a v přípravě je modul Uzuzu.Dynamic. Ten bude umožňovat rozšiřovat strukturu existujících modulů.

Přehled klientských aplikací systému...